Madam Marta Amati Evrensel Yaşam Hakları Onur Ödülleri

 

Madam Marta Amati Evrensel Yaşam Hakları Onur Ödülleri


Hayatını “varoluş haklarına” sahip çıkma mücadelesiyle geçiren Madam Marta Amati’nin isteğini ve mirasını, tüm gücümüzle paylaşmaya devam edeceğiz.

Madam Amati insanların, tüm canlılar arasındaki bağı, dünyayı bütünüyle sahiplenmesi gerektiği ve bu kavrayışın ancak sevginin - bilginin bir arada yaygınlaşması ile mümkün olabileceği inancını taşımaktaydı.

Yaşamı boyunca güçlüden yana olan ezici; rekabetçi eğitim şeklini reddederken, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan

öğretilerinin devam ettirilmesini talep etmiş ve her düzeyde eşitlikçi davranarak, bildiklerinin arkasında sonuna kadar kararlılıkla durmayı başarmış bir ustaydı.

Büyük bir deneyimi barındıran olağandışı yaşamında, bilgiyi ve öğretilerini paylaşma şekli ise O’nu birçok müzisyenden ayıran en önemli özelliğiydi.

Teknik bilgi ve becerisi çok yüksek seviyelere ulaşmış bir insanın, meslek grubuna bağlı olmaksızın gerçek bir usta olup olmadığını belirleyen tek şey kuşkusuz, insani değerlerinin yanı sıra bildiklerini paylaşma üslubudur.

Çünkü hiçbir öğreti sevgisiz hayata geçirilemez.

O’nun varoluş mücadelesine ve bize bıraktığı mirasa duyduğumuz sonsuz teşekkür “Madam Marta Amati Evrensel Yaşam Hakları Onur Ödülleri”nin temelini oluşturmaktadır.


 
 
 
 
İllüstrasyon Arda EROL